face1 face2 face3

 

บริษัทแพลนโปรก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านจราจรและขนส่ง เรามีความชำนาญในด้านงานศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลักของประเทศ

อ่านต่อ >>

บริษัทแพลนโปร ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ค้นคว้าวิจัยและให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม โดยมีขอบเขตในการให้บริการแบ่งได้เป็น ดังนี้

อ่านต่อ >>

ปัจจุบันบริษัทแพลนโปร มีขอบเขตงานทางด้านวิศวกรรมเพื่อสนองตอบความท้าทายด้านการจราจรและขนส่ง พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในภาคการคมนาคม

อ่านต่อ >>